Detské centrum Srdiečko - Aktivity

O aktivity Vašich detí je postarané po celý deň: detský aerobic, plávanie, škôlka v prírode, kultúrne a divadelné predstavenia a iné.

Detské centrum Srdiečko - Stravovanie

Výživa detí  nie je len zmenšenou porciou dospelého – má svoje špecifiká a na ne dbáme. Sme presvedčení, že dieťa sa správnemu návyku učí ...

Detské centrum Srdiečko - Krúžky

Popoludňajšie záujmové krúžky sú zamerané na detskú zručnosť, zvedavosť, fantáziu a tvorivosť ako napríklad pracovné dielne, výtvarný krúžok ...

Detské centrum Srdiečko - Starostlivosť o deti počas celého dňa

DC Srdiečko - Kontakt

Poprosíme poslať SMS a ozveme sa naspäť hneď ako sa odtrhneme od detí

Detské centrum Srdiečko

Detské centrum SrdiečkoSme súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré sa nachádza v príjemnom a v tichom prostredí, kde sa s láskou a so záujmom postaráme o vaše deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov.

Zameriavame sa na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Dôraz kladieme najmä na individuálny prístup a na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa:  podnecujeme rozvoj vedomostí, zručností, samoobslužných i spoločenských návykov a tiež aj na pozitívne mravné zásady. Snažíme sa deti viesť ku kamarátskym vzťahom, k ohľaduplnosti, a k vzájomnému porozumeniu.

Detské centrum Srdiečko poskytuje svoje služby počas pracovných dní od 7,00 hod. do 17,00 hod.. Deti sú  zadelené do troch skupín podľa veku a vývinu. Výchovno-vzdelávací program zabezpečujeme osvedčenými a kvalifikovanými pedagógmi. V rámci našich služieb ponúkame pravidelné záujmové aktivity pre deti a organizujeme aj rôzne aktivity a podujatia.

© 2011 DC Srdiečko | Created by Disweb.sk