Detské centrum Srdiečko - Starostlivosť o deti počas celého dňa

DC Srdiečko - Kontakt

Aktivity

 • individuálny prístup k dieťaťu a k rodičom
 • anglický jazyk
 • Štátny vzdelávací program ISCED 0 ako aj Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách schválené Ministerstvom školstva SR
 • plnohodnotné zdravé stravovanie a pitný režim
 • pravidelné záujmové aktivity a krúžky

Športové činnosti:

 • detský aerobic
 • cvičenie s fit loptami
 • jazdy na poníkoch
 • plávanie
 • lyžovanie
 • korčuľovanie (podľa ročných období)

Vzťah k prírode:

 • dieťa sa stará o svoju rastlinku
 • škôlka v prírode
 • enviromentálny projekt (stretnutie s rôznymi živými zvieratkami)

Projekty:

 • projekt podpory zdravia pre deti „Adamko hravo a zdravo“
 • projekt  „Bezpečná škôlka“
 • preventívny projekt pre deti „Póla radí deťom“ v spolupráci s políciou
 • kultúrne a divadelné predstavenia
 • oslavy sviatkov spolu s rodičmi
 • deti pripravujú programy pre rodičov
 • projekt UNICEF

Naše aktivity v deckom centre

Anglický jazyk

Dopoludnia prebieha výchovno-vzdelávací proces prevažne v slovenskom jazyku s postupným včleňovanim anglických slov, slovných spojení a viet. Pri popoludňajších aktivitách sa komunikácia v anglickom jazyku zintenzívňuje a prebieha hravou formou pod vedením učiteľa.

Spoločenské a kultúrne podujatia

 • návštevy výstav, múzeí, kín a divadelných predstavení pre deti
 • výlety v rámci Bratislavy a jej okolia Devín, Bratislavský hrad, hrad Červený Kameň, Železná Studnička, Devínska Kobyla, výlet loďou...
 • ZOO, botanická záhrada
© 2011 DC Srdiečko | Created by Disweb.sk