Detské centrum Srdiečko - Starostlivosť o deti počas celého dňa

DC Srdiečko - Kontakt

Časový harmonogram

07:00 hod. 08:30 hod príchod detí, ranná komunita, voľné hry
08:30 hod. 09:30 hod. desiata, hygiena
09:30 hod. 10:30 hod. výchovno-vzdelávacia činnosť
10:30 hod. 11:30 hod. pobyt na čerstvom vzduchu
11:30 hod. 12:30 hod. obed, hygiena
12:30 hod. 14:30 hod. popoludňajší odpočinok (relaxácia s hudbou a rozprávkou)
14:30 hod. 15:15 hod. olovrant, hygiena
15:15 hod. 17:30 hod. záujmové aktivity (krúžky, voľné hry, pobyt vonku)

Snažíme sa deti viesť k dodržiavaniu určitých pravidiel počas celého dňa a dopĺňať rodinnú výchovu.

© 2011 DC Srdiečko | Created by Disweb.sk