Detské centrum Srdiečko - Starostlivosť o deti počas celého dňa

DC Srdiečko - Kontakt

Popoludňajšie záujmové krúžky

Popoludňajšie záujmové krúžky sú zamerané na detskú zručnosť, zvedavosť, fantáziu a tvorivosť:

  • PRACOVNÉ DIELNE (pracovné činnosti zamerané na zostrojovanie s technickým a odpadovým materiálom a prírodninami)
  • VÝTVARNÝ KRÚŽOK (pracovné činnosti s farbami, modelovacou hmotou, papierom a textilom)
  • ANGLICKÝ KRÚŽOK (aplikovanie jazyka hravou formou)
  • RYTMICKÉ KRÔČIKY (pohybové rytmické cvičenia)
© 2011 DC Srdiečko | Created by Disweb.sk