Detské centrum Srdiečko - Starostlivosť o deti počas celého dňa

DC Srdiečko - Kontakt

Stravovanie

Výživa detí  nie je len zmenšenou porciou dospelého – má svoje špecifiká a na ne dbáme. Sme presvedčení, že  dieťa sa správnemu stravovaciemu návyku učí tiež v škôlke, preto dvakrát denne zabezpečujeme pravidelný prísun ovocia či zeleniny. Dbáme o dodržiavanie pitného režimu, príjem tekutín deťom poskytujeme neobmedzene.

© 2011 DC Srdiečko | Created by Disweb.sk